乐动体育平台提现

Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài vừa công bố, tính đến ngày 20.11, tổng (FDI) đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt hơn 25,1 tỉ USD, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 0,4 điểm phần trăm so với 10 tháng và tăng 10,3 điểm phần trăm so với 9 tháng.

ấtđộngsảnvẫnthuhútđượchơntỉUSDvốnngoạ

Trong đó, tuy vốn đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch năm 2021 và biến động địa - chính trị toàn cầu song cũng đang dần được cải thiện, vốn điều chỉnh tiếp tục tăng 18,9%. Đồng thời, điểm tích cực là vốn đầu tư giải ngân thực hiện của các đạt kết quả rất tích cực. Con số sau 11 tháng của năm 2022 là 19,68 tỉ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2021.

ấtđộngsảnvẫnthuhútđượchơntỉUSDvốnngoạ
Bất động sản vẫn thu hút được hơn 4 tỉ USD vốn ngoại - ảnh 1

Bất động sản thu hút được hơn 4 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài từ đầu năm đến nay

ấtđộngsảnvẫnthuhútđượchơntỉUSDvốnngoạ

Đình Sơn

ấtđộngsảnvẫnthuhútđượchơntỉUSDvốnngoạ

Các nhà đầu tư nước ngoài đã rót vốn vào 19 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 14,96 tỉ USD. Ngành kinh doanh đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 4,19 tỉ USD, tăng hơn 74% so với con số 2,4 tỉ USD vốn ngoại rót vào ngành bất động sản của cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy bất động sản Việt Nam vẫn đang thu hút sự quan tâm của khối ngoại.

ấtđộngsảnvẫnthuhútđượchơntỉUSDvốnngoạ\n

Tiếp theo lần lượt là các ngành sản xuất, phân phối điện; hoạt động chuyên môn khoa học với vốn đăng ký đạt lần lượt gần 2,26 tỉ USD và gần 1,03 tỉ USD...

ấtđộngsảnvẫnthuhútđượchơntỉUSDvốnngoạ

Tính lũy kế đến ngày 20.11, cả nước có 36.109 dự án còn hiệu lực với tổng vốn FDI đăng ký trên hơn 437,5 tỉ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt gần 271,3 tỉ USD, bằng 62% tổng đăng ký còn hiệu lực. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với gần 259,2 tỉ USD và lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với gần 66,2 tỉ USD, thứ ba là ngành sản xuất, phân phối điện với gần 38,3 tỉ USD.

ấtđộngsảnvẫnthuhútđượchơntỉUSDvốnngoạ

Tin tức mới nhất